fbpx

Vanemallohvitseride keskastmekursus

Kursuse eesmärk on anda alused ja suunised kõikide väeliikide vanemallohvitseride pataljonitaseme täiendusõppe korraldamiseks. Kursuse läbinu saab vajaliku ettevalmistuse töötamaks pataljoni staabisektsiooni staabiallohvitserina ning üksuse põhiinstruktori ja kasvatajana.

Kursuse kestvuseks on 10 nädalat.

Kursuse õppekava jaguneb kolmeks mooduliks:

  • üldjuhtimismoodul (2,25 EAP);
  • sõjaväelise juhtimise moodul (8,75 EAP);
  • pedagoogikamoodul (4 EAP).

Vanemallohvitseride keskastmekursuse õppekava