fbpx

Reservrühmaülemate kursus ajateenijatele

Reservrühmaülemate baaskursus ajateenijatele on mõeldud põhiväeliikide struktuuriüksuste kaitseväelaste ettevalmistamiseks, kus neile antakse baasteadmised ja -oskused rühma juhtimiseks ning lahinguülesannete täitmiseks.

Põhieesmärk on teadmiste, oskuste ja vilumuste omandamine kursuse läbinud aspirandi poolt tasemel, mis võimaldaks tal läbida teenistuspraktika rühmaülema abi ametikohal ning täita reservõppekogunemistel ja sõjaajal rühmaülema ülesandeid.

RRÜK ülesanne on anda aspirandile baasteadmised ja oskused, mis võimaldaksid tal jätkata õpinguid allüksuse kursusel.

RRÜK kestus on 8 õppenädalat.

Reservrühmaülema kursuse õppekava