fbpx

KUTSEHARIDUS

Võrus asuvas Kaitseväe Akadeemia(KVA) õppekompleksis koolitatakse vanemallohvitsere ja reservohvitsere.

KVAs on võimalik omandada kutseharidus sõjalise juhtimise erialal vanemallohvitseride põhikursusel. Vanemallohvitseride sõjaväelise juhtimise eriala on sõjaväelise karjäärisüsteemi järgselt baaskoolituseks vanemallohvitseridele. Kursuse lõpetajad saavad kutsehariduse sõjalise juhtimise erialal ja nooremveebli auastme.

Kooli õppetöö on jaotatud erinevateks kutse- ja täiendusõppe kursusteks. Lisaks vanemallohvitseride baaskursusele korraldatakse vanemallohvitseride keskastmekursust, vanemstaabiallohvitseride kursust, reservrühmaülemate baaskursust ajateenijatele ja reservohvitseride baaskursust.

Vanemallohvitseride kursused jagunevad:

  • vanemallohvitseride põhikursus kutseõppena (VAPK)
  • vanemallohvitseride keskastmekursuseks (VAKAK)
  • vanemstaabiallohvitseride kursuseks (VSAK)

Reservohvitseride kursused jagunevad:

  • reservrühmaülemate kursuseks ajateenijale (RRÜK)
  • staabiohvitseride sõjaline baaskursus (SOSBK)