Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste ülem

mots

 

 

Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste ülema ülesannetes
kolonel ENNO MÕTS
Curriculum Vitae

Sündinud 14. oktoobril 1974. aastal Tartus.

 


Haridus ja sõjaline kvalifikatsioon, täiendkoolitus

2016 NATO School – NATO Strateegilise kommunikatsiooni kursus
2015 NATO School Oberammergau – CREVAL kursus
2011 Tartu Ülikool – sotsioloogia (MA)
2007 Kaitseministeerium – kõrgemad riigikaitsekursused
2005 BALTDEFCOL – vanemstaabiohvitseride kursus
2000 Pärnu ÜJP – staabiohvitseride “Sõjaaja pataljoni staabiohvitseri kursus”
2000 Defence Centre for Leadership – õpetajate kursus
1999 Riigikaitse juhtimiskeskus – staabiohvitseri kursus
1999 United States Army Fielf Artillery School, Oklahoma – ohvitseri põhikursus (FA Officer Basic Course)
1998 Kuperjanovi ÜJP – the Joint Combined Exchange Training
1997 Soome ÜRO koolituskeskus – ÜRO sõjaliste vaatlejate kursus
1996 Eesti Riigikaitse Akadeemia

Teenistuskäik

2016-… Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste ülem
2015-2016 Kaitseväe peastaabi nõunik doktriinide alal
2014-2015 2. jalaväebrigaadi ülem
2014-2014 Lõuna kaitseringkonna ülem
2012-2014 Kirde kaitseringkonna ülem
2007-2012 Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste taktika õppetooli ülem
2005-2007 Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste taktika õppetooli lektor
2004-2005 Tapa VÕK suurtükiväegrupi ülem
2001-2004 Suurtükiväegrupi staabiülem
2000-2001 Rahuoperatsioonide Keskuse Balti Luurekordoni (BALTSQN-3) Eesti kontingendi vanem
2000-2000 Suurtükiväegrupi patareiülem
1999-1999 Kuperjanovi ÜJP operatiiv- ja väljaõppesektsiooni suurtükiväeohvitser
1996-1999 Kuperjanovi ÜJP rühmaülem
1992- 1996 Eesti Riigikaitse Akadeemia

Auastmed

2017 kolonel
2011 kolonelleitnant
2007 major
2003 kapten
2000 leitnant
1996 nooremleitnant

Ergutused

  • Kaitseliidu teenetemedali eriklass (KL eriteenete medal)
  • Kaitseliidu teenetemärk
  • Kaitseväe teeneterist riigikaitseliste teenete eest
  • Kaitseväe eeskujuliku teenistuse rist
  • Kaitseväe teenetemärk kaitsealaste teenete eest
  • Mälestusmedal “10. aastat taastud kaitseväge”
  • Rahvusvahelistes sõjalistes operatsioonides osalenu medal
  • Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste rinnamärk
  • Suurtükiväe teenetemärk