Õppemetoodiline konverents “Õppija arengu toetamine” 2018

Konverentsi esitlused

Reaalained õppurite arengu toetajatena Peeter Kukk, Kaarel Piip, Tanel Tärgla
21. sajandi õpikeskkond major Kalle Kõlli, Ott Ojaveer, leitnant Tõnu Niilo
Experience-based learning Lee Andresen, David Boud, Ruth Cohen
Kas sul on lootust areneda (heaks) juhiks? Katri Kütt
Kes vastutab õppija loovuse, harituse ja tõhususe eest? brigaadikindral Martin Herem
Autentne eestvedamine kui võimalus juhi arendamiseks/arenguks kapten Juhan Aus
Kirjalik ja suuline eneseväljendamine kui võtmepädevus, mis toetab õppijate aktiivsuse ja vastutustunde arengut ja suurendamist õpiprotsessis (Sisekaitseakadeemia näitel) Eda Sieberk
Täiskasvanuõppe arengu mõju sõjaväelisele väljaõppele USA näitel leitnant Egon Tangsoo, leitnant Ülar Laaneoja
Õppijate toetamine rakenduskõrgkoolis – vajadus ja võimalused? Burt Harrison Purre, Karina Kork
Kultuurilised teadmised ja õppija areng Silvi Tenjes
Miks on intuitsioon sõjaväelisele juhile oluline ja millised on võimalused selle arendamiseks rahuajal? kapten Robert Rajaste, kapten Hegert Horn
Lahingukooli toetav instruktori roll major Martin Avameri
KVÜÕA õppejõu arengu toetamise kaheksa sammast Svetlana Ganina
Kriitilise mõtlemise arengud militaarvaldkonnas kapten Oliver Toomela
Uju või upu ehk õppimine mugavustsoonis kolonelleitnant Margot Künnapuu
Tuutorlus Eesti Lennuakadeemias Melody-Mai Metsamaa, Lauri Alekõrs, Raido Vint, Signe Vanker ja Anu Roio
KVÜÕA õppused õppija arengu toetamisel kolonelleitnant Tarmo Metsa
Veebikonverents võõrkeeleõppes – võimalused ja väljakutsed Maia Boltovsky, Aigi Piirimees
Muutunud õpikäsitus Nele Rand
Õppija arengu toetamine läbi KVÜÕA ja SKA ühise väljaõppe Agnes Salujärv-Kreem ja kapten Marko Pungar
Kohanemisvõime kui juhiomadus kapten Erko Sepri
Moraalse otsustamise õpetamine kapten Rivo Zirk
Veebipõhised töövahendid sõnaloendite koostamiseks ja sõnavara õppimiseks Annika Timpka

Konverentsi posterettekanded

Arvutituutorlus
Emotsioonid ja heaolu, nende mõju inimestele organisatsioonis
Tagasiside/feedback
 Juhtide arendamine läbi emotsionaalse intelligentsuse
Juhtimismotivatsioon
Alluvate motiveerimine
Mentorlus
Mentorlus relvajõududes
Mentorluse lähtekohad teenistuse kohanemisega
Mentorlus Kaitseväes
Kaasamine ja kokkuleppimine
Tegevusjärgne arutelu 
Ideaalne mentor
360 kraaditagasiside-hindamine
Mentorlus enese arendamise meetodina
Õppurite toetamine tuutorite abil
Juhtide arendamine ja mentorlus
 Coaching/juhendamine
Tagasisidevorm After Action Review – AAR
Mentorlus kõrgkoolides
Mentorlus ja treenerluse GROW mudel
Milleks mentor?
Mentorlus & coaching
Mentorlus ja tagasisidestamine