Keelekursuste info

Keelekursuste info

Kursustel toimub õpe keeletaseme järgi. Osalejatele antakse ülevaade inglise keele grammatilisest struktuurist ning arendatakse kuulamis-, lugemis-, kirjutamis- ja kõnelemisoskust. Rõhk on funktsionaalsel keeleõppel, st õppur saab õpitavat kasutada reaalsetes situatsioonides oma eesmärkide saavutamiseks. Kõigil kursustel käsitletakse ka sõjanduskeelt ning tutvustatakse inglise keelt kõnelevate maade kultuuri ja kombeid.

Kõikidel kursustel (v.a kirjutamise e-kursus) on 12 õppekohta ja kursuse alampiir on 6 õppurit.
Kõik kursustele kandideerijad peavad olema teinud ALCPT-testi kuue kuu jooksul enne kursuse algust.

ALCPT testi tulemused:
A1  tase – 0…35 punkti
A2 tase – 36…55 punkti
B1 tase – 56…74 punkti
B1+ tase – 75…89 punkti
B2 tase – 90… punkti

Kaitseväe keelekeskus alustab kandideerimisavalduste vastuvõttu 2017. aasta II poolaasta inglise ja prantsuse keele kursustele. Kandideerimiseks tuleb esitada allkirjastatud avaldus, mis sisaldab järgmisi andmeid:

 • auaste;
 • isikukood;
 • asutus või väeosa;
 • ametikoht;
 • ALCPT tulemus ja sooritamise kuupäev (test kehtib kuus kuud);
 • keeleõppe vajaduse põhjendus.

Kandideerimisavaldusel peab olema kandideerija vahetu ülema nõusolek keelekursusele lubamiseks. Avaldus esitada keelekeskuse juhataja Maia Boltovsky nimele ning saata e-posti teel: keelekeskus[at]mil.ee hiljemalt 28.07.2017.

 

 1. aasta sügisel pakub keelekeskus järgmisi inglise ja prantsuse keele täiendusõppe kursusi:

 

 • Inglise keele tugevama kesktaseme (B2) kirjutamise e-kursus, mis toimub 42.-51. nädalal.
 • Inglise keele kesktaseme (B1+) kirjutamise e-kursus, mis toimub 42.-51. nädalal.

Tartusse on planeeritud:

 • Üks inglise keele intensiivkursus, mis toimub 37.–50. nädalal E-R ja eeldab täielikku vabastamist tööülesannetest. Kursus avatakse keeletasemel, mille järele on kõige suurem nõudlus.
 • Üks inglise keele poolintensiivkursus, mis toimub 36.–51. nädalal kolmel päeval nädalas, 4 tundi korraga ja eeldab osalist vabastamist tööülesannetest. Kursus avatakse keeletasemel, mille järele on kõige suurem nõudlus.
 • Inglise keele täienduskursus tugevamale kesktasemele (B2), mis toimub 36.–50. nädalal kahel päeval nädalas kaks tundi korraga (E ja K kell 15.00–16.30) ning kursusel on võimalik osaleda tööülesannete kõrvalt.
 • Üks inglise keele täienduskursus, mis toimub 36.–50. nädalal kahel päeval nädalas (E ja K kell 15.00–16.30) kaks tundi korraga ning kursusel on võimalik osaleda tööülesannete kõrvalt. Kursus avatakse sõltuvalt kandidaatide keeletasemest tugevamal algtasemel (A2) või tasemetel, mille järele on kõige suurem nõudlus.
 • Üks prantsuse keele algtaseme (A1) täienduskursus, mis toimub 36.–48. nädalal kahel päeval nädalas kaks tundi korraga (E ja K kell 15.00–16.30) ning kursusel on võimalik osaleda tööülesannete kõrvalt.
 • Üks prantsuse keele nõrgema kesktaseme (B1) täienduskursus, mis toimub 36.–48. nädalal ühel päeval nädalas kaks tundi korraga (R kell 14.00–15.30) ning kursusel on võimalik osaleda tööülesannete kõrvalt.
 • Üks vene keele täienduskursus, mis toimub 36.–48. nädalal nädalal kahel päeval nädalas kaks tundi korraga ning kursusel on võimalik osaleda tööülesannete kõrvalt.

 

 

Tallinnasse on planeeritud:

 • Üks inglise keele poolintensiivkursus, mis toimub 36.–51. nädalal T-N 4 tundi korraga ja eeldab osalist vabastamist tööülesannetest. Kursus avatakse keeletasemel, mille järele on kõige suurem nõudlus.
 • Neli inglise keele täienduskursust, mis toimuvad kolm tundi kaks korda nädalas ning kursusel on võimalik osaleda tööülesannete kõrvalt. Kursused avatakse järgmistel keeletasemetel või vastavalt nõudlusele:

○ nõrgem kesktase (B1), mis toimub 36.–51. nädalal E ja K kell 14.30–17.00;

○ nõrgem kesktase (B1), mis toimub 36.–51. nädalal T ja N kell 14.30–17.00;

○ kesktase (B1+), mis toimub 36.–51. nädalal E ja K kell 08.30–11.00;

○ tugevam kesktase (B2), mis toimub 36.–51. nädalal E ja K kell 14.30–17.00.

 • Üks prantsuse keele kesktaseme kursus, mis toimub 36.–48. nädalal kaks korda nädalas, millest üks on kontakttund ning teine Skype-õpe. Kursusel on võimalik osaleda tööülesannete kõrvalt.

 

Tapale on planeeritud:

 • Kaks inglise keele täienduskursust, mis toimuvad 35.–51. nädalal kahel päeval nädalas (T ja N) kolm tundi korraga. Kursustel on võimalik osaleda tööülesannete kõrvalt. Kursused avatakse keeletasemetel, mille järele on kõige suurem nõudlus.

 

Võrru on planeeritud:

 • Kaks inglise keele täienduskursust, mis toimuvad 36.–51. nädalal kahel päeval nädalas, kolm või neli tundi korraga. Kursustel on võimalik osaleda tööülesannete kõrvalt. Kursused avatakse keeletasemetel, mille järele on kõige suurem nõudlus.

 

Inglise keele algtaseme (A1) kursuse kirjeldus

Inglise keele tugevama algtaseme (A2) kursuse kirjeldus

Inglise keele nõrgema kesktaseme (B1) kursuse kirjeldus

Inglise keele kesktaseme (B1+) kursuse kirjeldus

Inglise keele tugevama kesktaseme (B2) kursuse kirjeldus

Täpsem info: KV keelekeskuse õppekorraldusspetsialistilt
eve.niine[at]mil.ee või tel 717 6120