Keelekursuste info

Keelekursuste info

Kursustel toimub õpe keeletaseme järgi. Osalejatele antakse ülevaade inglise keele grammatilisest struktuurist ning arendatakse kuulamis-, lugemis-, kirjutamis- ja kõnelemisoskust. Rõhk on funktsionaalsel keeleõppel, st õppur saab õpitavat kasutada reaalsetes situatsioonides oma eesmärkide saavutamiseks. Kõigil kursustel käsitletakse ka sõjanduskeelt ning tutvustatakse inglise keelt kõnelevate maade kultuuri ja kombeid.

Kõikidel kursustel (v.a kirjutamise e-kursus) on 12 õppekohta ja kursuse alampiir on 6 õppurit.
Kõik kursustele kandideerijad peavad olema teinud ALCPT-testi kuue kuu jooksul enne kursuse algust.

ALCPT testi tulemused:
A1  tase – 0…35 punkti
A2 tase – 36…55 punkti
B1 tase – 56…74 punkti
B1+ tase – 75…89 punkti
B2 tase – 90… punkti

 

 1. aasta sügisel pakub keelekeskus järgmisi inglise ja prantsuse keele täiendusõppe kursusi:

 

 • Inglise keele tugevama kesktaseme (B2) kirjutamise e-kursus, mis toimub 42.-51. nädalal.
 • Inglise keele kesktaseme (B1+) kirjutamise e-kursus, mis toimub 42.-51. nädalal.

 

Tartus toimuvad:

 • Inglise keele nõrgema kesktaseme (B1) intensiivkursus, mis toimub 37.–50. nädalal E-R ja eeldab täielikku vabastamist tööülesannetest.
 • Inglise keele tugevama algtaseme (A2) poolintensiivkursus, mis toimub 36.–51. nädalal kolmel päeval nädalas, 4 tundi korraga ja eeldab osalist vabastamist tööülesannetest.
 • Inglise keele täienduskursus tugevamale kesktasemele (B2), mis toimub 36.–50. nädalal kahel päeval nädalas kaks tundi korraga (E ja K kell 15.00–16.30) ning kursusel on võimalik osaleda tööülesannete kõrvalt.
 • Inglise keele nõrgema kesktaseme (B1) täienduskursus, mis toimub 36.–50. nädalal kahel päeval nädalas (E ja K kell 15.00–16.30) kaks tundi korraga ning kursusel on võimalik osaleda tööülesannete kõrvalt.
 • Prantsuse keele algtaseme (A1) täienduskursus, mis toimub 36.–48. nädalal kahel päeval nädalas kaks tundi korraga (E ja K kell 15.00–16.30) ning kursusel on võimalik osaleda tööülesannete kõrvalt.
 • Prantsuse keele nõrgema kesktaseme (B1) täienduskursus, mis toimub 40.–48. nädalal ühel päeval nädalas kaks tundi korraga (R kell 14.00–15.30) ning kursusel on võimalik osaleda tööülesannete kõrvalt.

 

Tallinnas toimuvad:

 • Inglise keele tugevama algtaseme (A2) poolintensiivkursus, mis toimub 36.–51. nädalal T-N 4 tundi korraga ja eeldab osalist vabastamist tööülesannetest.
 • Kolm inglise keele täienduskursust, mis toimuvad kolm tundi kaks korda nädalas ning kursusel on võimalik osaleda tööülesannete kõrvalt:

○ nõrgem kesktase (B1), mis toimub 36.–51. nädalal E ja K kell 14.30–17.00;

○ kesktase (B1+), mis toimub 36.–51. nädalal T ja N kell 14.30–17.00;

○ tugevam kesktase (B2), mis toimub 36.–51. nädalal E ja K kell 14.30–17.00.

 

Tapal toimub:

 • Inglise keele nõrgema kesktaseme (B1) täienduskursus, mis toimub 35.–51. nädalal kahel päeval nädalas (T ja N) kolm tundi korraga. Kursustel on võimalik osaleda tööülesannete kõrvalt.

 

Võrus toimuvad:

 • Inglise keele tugevama algtaseme (A2) täienduskursus, mis toimub 36.–51. nädalal E ja K, kolm tundi korraga.
 • Inglise keele kesktaseme (B1+) täienduskursus mis toimub 36.–51. nädalal T ja N, kolm tundi korraga. Kursustel on võimalik osaleda tööülesannete kõrvalt.

 

Inglise keele algtaseme (A1) kursuse kirjeldus

Inglise keele tugevama algtaseme (A2) kursuse kirjeldus

Inglise keele nõrgema kesktaseme (B1) kursuse kirjeldus

Inglise keele kesktaseme (B1+) kursuse kirjeldus

Inglise keele tugevama kesktaseme (B2) kursuse kirjeldus

Täpsem info: KV keelekeskuse õppekorraldusspetsialistilt
eve.niine[at]mil.ee või tel 717 6364