Kõrg- ja kutseharidus

Õppimisvõimalused Kaitseväe Ühendatud Õppeasutustes

Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused (KVÜÕA) on sõjandusega seotud teadusvaldkondi ühendav riigikaitseline rakenduskõrgkool. Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste põhiülesanne on valmistada ette Kaitseväe juhtivkoosseisu ning arendada sõjateadust eesmärgiga tagada Kaitseväe juhtimisalane jätkusuutlikkus.

Kaitseväe Ühendatud Õppeasutustes on võimalik omandada sõjaline kutseharidus või rakenduskõrgharidus.

2016/2017. aasta akadeemiline kalender

Sisseastumisdokumentide vastuvõtt KVÜÕA Kõrgemasse Sõjakooli läbi SAIS´i                      19.06.2017 – 03.07.2017.

Sisseastumiskatsed KVÜÕA Kõrgema Sõjakooli rakenduskõrgharidusõppesse toimuvad       17.07.2017 – 21.07.2017.

Õppekava Kandideerimise nõuded Sisseastumiskatsed
Kutseõpe
(vanemallohvitseride põhikursus)
nõuded vanemallohvitseride
põhikursuse kandidaatidele
Rakenduskõrgharidusõpe
(maa-, mere- ja õhuväe põhikursus)
nõuded põhikursuse
kandidaatidele
kutsesobivusvestlus
akadeemiline test
Magistriõpe
(keskastmekursus)
nõuded keskastmekursuse
kandidaatidele
vestlus

Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste sisseastumiskriteeriumid (kutseõpe, rakenduskõrgharidusõpe, magistriõpe)

Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste sisseastumiseeskiri on uuendamisel (rakenduskõrgharidusõpe)

Lisainfo Lahingukooli sisseastumiseks

Lisainfo Kõrgemasse Sõjakooli sisseastumiseks

Sinu küsimused on oodatud: telefonil 717 6131 või sojakool[at]mil.ee