Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused

UudisedArhiiv

25.08.2016Sõjateadus ja -tehnoloogia sai Eestis ametlikult tunnustatud teadusvaldkonnaks
Haridus- ja teadusministeerium võttis vastu kaitseminister Hannes Hanso ettepaneku määratleda sõjateadus ja sõjatehnoloogia iseseisva teadus- ja arendusteg… Loe edasi…
24.08.2016Kõrgem Sõjakool alustab õppeaastat piduliku jalutuskäiguga
Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused tähistavad õppeaasta algust 31. augustil traditsioonilise piduliku jalutuskäiguga Tartu linnas, millele järgneb tehnika-… Loe edasi…
15.08.2016Sõjakooli noorkadettidel algas ühtlustamiskursus
Täna algas Kõrgema Sõjakooli noorkadettidel neli nädalat kestev ühtlustamiskursus, mille eesmärgiks on ühtlustada õppurite sõjalise väljaõppe tas… Loe edasi…

Publikatsioonid

"Sõjateadlane" on praegu ainus Eesti Vabariigis ilmuv eelretsenseeritav, rahvusvahelise toimetuse ning levikuga teadusajakiri, mis käsitleb sõjandusküsimusi ning mille eesmärk on avaldada eesti- ja võõrkeelseid sõjateaduslikke kirjutisi ning allikmaterjale.


  • Rakendusuuringute keskus

    KVÜÕA rakendusuuringute keskuse (RUK) tegevuse peaeesmärk on kaitseväe arendamise teaduslik-metoodiline toetamine. Keskuse põhiülesanne on korraldada sõjateaduse arendamist Kaitseväe jätkusuutlikkuse tagamiseks. Loe edasi…
  • Täiendusõppe keskus

    Täiendusõppe keskus on KVÜÕA struktuuriüksus, mis korraldab Kaitseväele vajalike täienduskursusi. Täiendusõpe on õpe kutse-, eri- ja ametialaste teadmiste ning oskuste täiendamiseks. Loe edasi…
  • Sõja- ja katastroofimeditsiinikeskus

    Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste sõja- ja katastroofimeditsiinikeskuse ülesanne on kaitseväelaste, reservmeedikute ja meditsiiniüliõpilaste sõja- ja katastroofimeditsiinialase väljaõppe läbiviimine. Eesmärgiks on võimalikult kaasaegne, praktilise suunitlusega ning ühtlustatud väljaõpe tsiviilmeditsiinis harva esinevate kriiside ja vigastuste lahendamiseks. Loe edasi…