Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused

UudisedArhiiv

09.09.2016Brigaadikindral Sirel: üksused peaksid matkekeskust rohkem rakendama
Kaitseväe juhataja asetäitja brigaadikindral Indrek Sirel kohtus täna Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste ülema kolonelleitnant Enno Mõtsaga, et arutada õ… Loe edasi…
01.09.2016Kaitseväe Ühendatud Õppeasutustes algas uus õppeaasta
Täna algas Kaitseväe Ühendatud Õppeasutustes uus õppeaasta, õppeasutuste ülem kolonelleitnant Enno Mõts võttis avaaktusel seniselt ülemalt kolonel Mar… Loe edasi…
25.08.2016Sõjateadus ja -tehnoloogia sai Eestis ametlikult tunnustatud teadusvaldkonnaks
Haridus- ja teadusministeerium võttis vastu kaitseminister Hannes Hanso ettepaneku määratleda sõjateadus ja sõjatehnoloogia iseseisva teadus- ja arendusteg… Loe edasi…

Publikatsioonid

"Sõjateadlane" on praegu ainus Eesti Vabariigis ilmuv eelretsenseeritav, rahvusvahelise toimetuse ning levikuga teadusajakiri, mis käsitleb sõjandusküsimusi ning mille eesmärk on avaldada eesti- ja võõrkeelseid sõjateaduslikke kirjutisi ning allikmaterjale.


  • Rakendusuuringute keskus

    KVÜÕA rakendusuuringute keskuse (RUK) tegevuse peaeesmärk on kaitseväe arendamise teaduslik-metoodiline toetamine. Keskuse põhiülesanne on korraldada sõjateaduse arendamist Kaitseväe jätkusuutlikkuse tagamiseks. Loe edasi…
  • Täiendusõppe keskus

    Täiendusõppe keskus on KVÜÕA struktuuriüksus, mis korraldab Kaitseväele vajalike täienduskursusi. Täiendusõpe on õpe kutse-, eri- ja ametialaste teadmiste ning oskuste täiendamiseks. Loe edasi…
  • Sõja- ja katastroofimeditsiinikeskus

    Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste sõja- ja katastroofimeditsiinikeskuse ülesanne on kaitseväelaste, reservmeedikute ja meditsiiniüliõpilaste sõja- ja katastroofimeditsiinialase väljaõppe läbiviimine. Eesmärgiks on võimalikult kaasaegne, praktilise suunitlusega ning ühtlustatud väljaõpe tsiviilmeditsiinis harva esinevate kriiside ja vigastuste lahendamiseks. Loe edasi…