Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused

UudisedArhiiv

25.10.2016Sõjakool korraldab Kanepi vallas jalgsirännaku
Reedel, 28. oktoobril korraldab Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste Kõrgem Sõjakool Kanepi vallas ROGAIN formaadis jalgsirännaku, kus osalevad 6-10 liikme… Loe edasi…
25.10.2016Lahingukool viib läbi taktikaharjutuse
Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste Lahingukool korraldab ajavahemikul 01.11-04.11.2016 Sänna, Tsiatsungõlmaa ja Nursipalu aladel taktikaharjutuse, kus õpita… Loe edasi…
24.10.2016KVÜÕA täiendusõppe keskuses algas pataljoni staabiohvitseri kursus
Täna algas Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste täiendusõppe keskuses pataljoni staabiohvitseri kursus, kus osaleb 50 õppurit, nende hulgas nii tegevväelase… Loe edasi…

Publikatsioonid

"Sõjateadlane" on praegu ainus Eesti Vabariigis ilmuv eelretsenseeritav, rahvusvahelise toimetuse ning levikuga teadusajakiri, mis käsitleb sõjandusküsimusi ning mille eesmärk on avaldada eesti- ja võõrkeelseid sõjateaduslikke kirjutisi ning allikmaterjale.


  • Rakendusuuringute keskus

    KVÜÕA rakendusuuringute keskuse (RUK) tegevuse peaeesmärk on kaitseväe arendamise teaduslik-metoodiline toetamine. Keskuse põhiülesanne on korraldada sõjateaduse arendamist Kaitseväe jätkusuutlikkuse tagamiseks. Loe edasi…
  • Täiendusõppe keskus

    Täiendusõppe keskus on KVÜÕA struktuuriüksus, mis korraldab Kaitseväele vajalike täienduskursusi. Täiendusõpe on õpe kutse-, eri- ja ametialaste teadmiste ning oskuste täiendamiseks. Loe edasi…
  • Sõja- ja katastroofimeditsiinikeskus

    Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste sõja- ja katastroofimeditsiinikeskuse ülesanne on kaitseväelaste, reservmeedikute ja meditsiiniüliõpilaste sõja- ja katastroofimeditsiinialase väljaõppe läbiviimine. Eesmärgiks on võimalikult kaasaegne, praktilise suunitlusega ning ühtlustatud väljaõpe tsiviilmeditsiinis harva esinevate kriiside ja vigastuste lahendamiseks. Loe edasi…