Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused

UudisedArhiiv

22.07.2016Täna selguvad Kõrgemasse Sõjakooli vastuvõetud
Kõrgem Sõjakool võtab algaval õppeaastal rakenduskõrgharidusõppesse vastu 74 kandidaati, neist 54 maaväe, 10 mereväe ja 10 õhuväe õppesuunale. Kai… Loe edasi…
15.07.2016Kaitseväe Ühendatud Õppeasutusi juhib uus ülem
Alates tänasest on Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste ülema ülesannetes kolonelleitnant Enno Mõts. „Pean väga tähtsaks kaasamist ja meeskonnatö… Loe edasi…
04.07.2016Kõrgemasse Sõjakooli esitati vastuvõtuperioodil 219 avaldust
Eile lõppes Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste Kõrgemas Sõjakoolis sisseastumisdokumentide vastuvõtt. Rakenduskõrgharidusõppe õppekavadele esitati 205 j… Loe edasi…

Publikatsioonid

"Sõjateadlane" on praegu ainus Eesti Vabariigis ilmuv eelretsenseeritav, rahvusvahelise toimetuse ning levikuga teadusajakiri, mis käsitleb sõjandusküsimusi ning mille eesmärk on avaldada eesti- ja võõrkeelseid sõjateaduslikke kirjutisi ning allikmaterjale.


  • Rakendusuuringute keskus

    KVÜÕA rakendusuuringute keskuse (RUK) tegevuse peaeesmärk on kaitseväe arendamise teaduslik-metoodiline toetamine. Keskuse põhiülesanne on korraldada sõjateaduse arendamist Kaitseväe jätkusuutlikkuse tagamiseks. Loe edasi…
  • Täiendusõppe keskus

    Täiendusõppe keskus on KVÜÕA struktuuriüksus, mis korraldab Kaitseväele vajalike täienduskursusi. Täiendusõpe on õpe kutse-, eri- ja ametialaste teadmiste ning oskuste täiendamiseks. Loe edasi…
  • Sõja- ja katastroofimeditsiinikeskus

    Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste sõja- ja katastroofimeditsiinikeskuse ülesanne on kaitseväelaste, reservmeedikute ja meditsiiniüliõpilaste sõja- ja katastroofimeditsiinialase väljaõppe läbiviimine. Eesmärgiks on võimalikult kaasaegne, praktilise suunitlusega ning ühtlustatud väljaõpe tsiviilmeditsiinis harva esinevate kriiside ja vigastuste lahendamiseks. Loe edasi…